Profilaktyka chorób układu krążenia

i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim

Wielkość tekstu:
A
A
A
Wersja kontrastowa:
A
A
Informacja o projekcie

Powiat Słubicki rozpoczyna realizację nowego projektu!

Powiat Słubicki od kwietnia 2015 roku realizuje projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Projekt jest skierowany do osób bezpośrednio zagrożonych zapadalnością na choroby układu krążenia.

W ramach otrzymanego dofinansowania 15 tysięcy osób z powiatu słubickiego weźmie udział w badaniu ankietowym. Na podstawie wyników ankiet część mieszkańców zostanie zaproszona na badania podstawowe. Po kolejnej analizie wytypowani zostaną pacjenci, w różnych grupach wiekowych (7-19 lat i powyżej 30 roku życia), którzy przejdą badania specjalistyczne w kierunku chorób serca.

W ramach projektu odbędą się pikniki promujące zdrowie, w szkołach zorganizowane zostaną specjalne warsztaty zdrowego żywienia prowadzone przez dietetyków,
a grupa lekarzy oraz personelu medycznego przejdzie specjalistyczne szkolenie
z profilaktyki chorób układu krążenia. Powiat zakupi również po 450 sztuk ciśnieniomierzy i glukometrów oraz 100 sokowirówek, które zostaną przekazane do szkół oraz dla beneficjentów projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Kwota dofinansowania wynosi 3 092  757 00 mln zł

Biuro Projektu, ul. Piłsudskiego 20, pokój 111 (I piętro), 69-100 Słubice.

Project information

The Project „Circulatory System Disease Prevention and Healthy Lifestyle Promotion in the Area of the Słubice District” has been implemented by the Słubice District since April 2015.

The aim of the Project is to improve public health and reduce social inequalities in healthcare as well as to prevent the incidence of lifestyle-related diseases. The Project is targeted at those people who are directly endangered by the incidence of circulatory diseases.

Within the framework of the obtained funding, 15 000 inhabitants from the Słubice District is going to take part in the survey. Taking the results into consideration, some of them will be invited for basic medical tests. The next step is to indicate the patients in different age groups ( ages 7-19 and over 30) who will undergo the specialized medical examination with regard to cardiac diseases.

When implementing the Project, health-promoting picnics will be held, special healthy eating workshops conducted by dieticians will be organized in schools, and a group of doctors and some medical staff will undergo a specialized training on circulatory system disease prevention. The District will also purchase pressure measuring apparatus and glucometers in the amount of 450 units each, as well as 100 juicers which will be delivered to schools and the Project beneficiaries.

The Project is funded by the Norwegian Financing Mechanism 2009 – 2014 within the Operation Programm PL-13: Reduction of Social Inequalities In Healthcare. The amount of the grants is 3 092 757 00 PLN.

Office: 20 Piłsudskiego Street, room 111 (1st floor), 69-100 Słubice

< Sierpień 2018 >
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31